Časté otázky a odpovědi pro spotřebitele (FAQ)

Naším snem je vytvořit svět, ve kterém nikdo nebude věřit v nutnost testování na zvířatech.

Leaping Bunny je jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout. Etickým zákazníkům, jako jste vy, umožňuje identifikovat výrobky bez krutosti. Proto se Svoboda zvířat rozhodla v roce 2008 program Leaping Bunny podpořit a stát se jeho vyslancem pro Českou Republiku a Slovensko.

Co je program Leaping Bunny?

Značky Leaping Bunny jsou součástí mezinárodního programu Cruelty free („bez krutosti“), symbolizovaného ikonickým logem skákajícího králíčka, které schválené značky uvádějí na svých webových stránkách a obvykle i na svých výrobcích. Logo Leaping Bunny poskytuje nakupujícím nejlepší záruku, že výrobky splňují celosvětový standard  „bez krutosti“.

Značky Leaping Bunny velmi tvrdě pracují na dosažení a udržení svého statusu „bez krutosti“. Existují dva typy schválení, o které se žádá zvlášť:

 • Leaping Bunny pro kosmetické výrobky
 • Leaping Bunny pro čistící prostředky pro domácnost (prostředky na mytí nádoby, prací prášky, leštidla, tablety do myčky atd.)

OTÁZKY OHLEDNĚ KRITÉRIÍ LEAPING BUNNY

Značky, které chtějí získat Leaping Bunny, musí:

 • zavést Datum ukončení testování na zvířatech (DUTZ), tedy neměnné datum, po kterém značka ani žádný z jejích dodavatelů a výrobců nesmí nikde na světě provádět, zadávat nebo se účastnit testů surovin nebo přísad na zvířatech*. To platí pro celý jejich dodavatelský řetězec až po výrobce složek.
 • zajistit, že po jejich pevně stanoveném mezním datu DUTZ nesmí být nikde na světě prováděno testování finálních výrobků.
 • zavést systém průběžného monitorování, aby zajistili, že všichni jejich dodavatelé a výrobci splňují kritéria Leaping Bunny. Zároveň musí nejméně každých 12 měsíců kontrolovat všechny výrobky, suroviny a přísady, nejsou-li nově testovány na zvířatech.
 • zpřístupnit svůj monitorovací systém pravidelným nezávislým auditům, aby se ověřilo, zda i nadále dodržují DUTZ pro všechny své výrobky, včetně těch nových.
 • Všechny značky Leaping Bunny musí splňovat tato kritéria pro celou svou značku (kosmetiku/čistící prostředky pro domácnost) a v každé zemi, ve které prodávají.

* výjimku tvoří případy, kdy regulační orgán vyžaduje testování složky již zavedené na trhu pro použití v kosmetických výrobcích nebo čistících prostředcích pro domácnost. Toto testování je úřady vyžadováno, zároveň není určeno pro účely ochrany spotřebitelů a značka nad tímto rozhodnutím nemá absolutně žádnou kontrolu. Každý případ testování na zvířatech podléhá formálnímu individuálnímu posouzení, aby se zajistilo, že nedochází k porušení kritérií Leaping Bunny.

Datum ukončení testování na zvířatech je datum, kterým společnost garantuje, že od onoho data jsou její výrobky, suroviny a jednotlivé přísady zcela netestované na zvířatech a ani takové testování nikomu nezadává. Společnost si toto datum určí sama a je neměnné. Neexistují žádné výjimky. DUTZ vyžaduje, aby společnost prosazovala své zásady netestování na zvířatech a představuje tak trvalý a praktický způsob, jak od testování upustit.

Všechny společnosti Leaping Bunny si toto datum musí stanovit bez ohledu na to, jestli jejich dodavatelé či oni sami na zvířatech v minulosti prováděli testy či nikoliv. Tato data jednotlivých společností nesdílíme, protože jsou pro společnosti interním ukazatelem sloužícím k monitorování dodavatelů, ne vnějším ukazatelem toho, zda se společnost dříve na testování na zvířatech podílela nebo ne.

Licence Leaping Bunny jsou udělovány v Evropě organizací Cruelty Free Europe. V USA a Kanadě je to organizace CCIC (The Coalition For Consumer Information On Cosmetics).

Taková tvrzení mohou být matoucí nebo dokonce nepravdivá, takže doporučujeme zákazníkům, aby nakupovali pouze produkty společností Leaping Bunny.

To, jestli společnost LEAPING BUNNY získá, záleží na tom, zda je schopná splnit všechna kritéria pro výrobu produktů bez krutosti. Korporátní vlastnictví samotné tuto schopnost neovlivňuje. Pokud procesy a monitoring dodavatelů společnosti přísná kritéria LEAPING BUNNY splňují, společnost licenci získat může.

V globalizovaném trhu s kosmetikou je bohužel nevyhnutelné, že dojde k převzetí společnosti Leaping Bunny většími korporacemi, které licencované nejsou. Rozumíme, že tato skutečnost může ovlivňovat pohled některých zákazníků na etický status určité licencované společnosti. Proto na tuto skutečnost jasně poukazujeme, abychom tak zákazníkům umožnili informovaný výběr.OTÁZKY K LEAPING BUNNY PRODUKTŮM

Produkty Leaping Bunny seženete v kamenných obchodech i online. Hledání si můžete usnadnit produktovým vyhledávačem (v angličtině).

Nejpřesnější vyhledávač produktů s LEAPING BUNNY je na produktovém vyhledávači či v seznamu značek dostupných v ČR. Řídit se můžete také logem skákajícího králíka na obalech (ovšem pozor, ne všechny společnosti ho na svých výrobcích používají) a na stránkách licencované společnosti.

Pokud vámi hledaná značka není v našem seznamu nebo v produktovém vyhledávači, potom tato společnost LEAPING BUNNY nemá. Vždy jsme však ochotni komunikovat s dalšími společnostmi, které o licenci mají zájem.

K získání Leaping Bunny licence musí společnost zahrnout všechny způsobilé výrobky vlastní značky. Řeč je o kosmetických produktech či čistících produktech pro domácnost (v závislosti na tom, o kterou licenci se žádá).

Ano, v anglickém vyhledávači je filtr i pro tato kritéria.

Výrobky označené jako veganské neobsahují žádné živočišné produkty nebo vedlejší produkty. Toto označení se nijak nevztahuje ke způsobu testování produktů a jejich složek. I když mnoho společností, které se od testování na zvířatech distancují, produkuje veganské výrobky, musí být tyto dva pojmy posuzovány odděleně. Podobně také označení jako „přírodní“ nebo „bio“ nemusí znamenat, že výrobek nebyl testován na zvířatech. Aby byla určitá značka schválena v rámci LEAPING BUNNY, nesmí být ani samotné produkty ani žádná jejich složka testována na zvířatech. Jedním z hlavních cílů těchto standardů je ukázat spotřebitelům, kteří by si jinak na zvířatech netestovaný výrobek hned nevybrali, že kupování kosmetických produktů či prostředků pro domácnost netestovaných na zvířatech je dostupné a etické rozhodnutí. Aby se dařilo úspěšně podporovat dostupnost široké škály produktů netestovaných na zvířatech, nelze se vyhnout některým neveganským produktům.

V současnosti ze všech společností, které vyhověly kritériím LEAPING BUNNY, jich pouze velmi málo nabízí plně veganský sortiment. Pokud by produkty měly být omezeny jen na striktně veganské, jen by se prohloubil mýtus, že produkty netestované na zvířatech jsou pro většinového spotřebitele těžko dostupné. Samozřejmě, že jako organizace zabývající se ochranou zvířat bychom byli raději, kdyby spotřebitelé zúžili svůj výběr a nakupovali veganské produkty. Řada společností žádajících o LEAPING BUNNY má i certifikát Veganské nebo Vegetariánské společnosti, a podle těchto označení se pak spotřebitel může lépe orientovat.

Mezi „přírodní“ a „netestovaná na zvířatech“ se bohužel nedá vložit rovnítko. I přírodní složky a směsi přírodních látek se testují na zvířatech.LOGO LEAPING BUNNY A CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Podporujeme všechny společnosti v tom, aby logo Leaping Bunny na svých obalech používaly, a aby tak zákazníkům usnadnily výběr produktů bez krutosti. Některé společnosti se rozhodnou logo neuvádět, avšak pokud v našem internetovém seznamu jsou, potom jsou všechny jejich výrobky licencované, i když logo na výrobcích nemají.

Logo Leaping Bunny

Jelikož otázka netestování výrobků na zvířatech se pro spotřebitele stává čím dál důležitější, mnoho společností si uvědomuje marketingovou výhodu podobného označení. Jejich výrobky sice nemusí být testované na zvířatech, takže tvrzení o netestování na zvířatech může být pravdivé, ale pouze pro finální výrobky (ne pro jednotlivé složky), což spotřebitele často zmate. Firmy také často zamlčují, že na zvířatech testují v jiných částech světa (např. v Číně, kde je testování kosmetiky na zvířatech ještě částečně povinné).

Leaping Bunny je celosvětově uznávaným zlatým standardem pro kosmetiku a čistící produkty pro domácnost bez krutosti. Jedná se o jediný mezinárodně uznávaný program, který vyžaduje, aby značka zavedla systém monitorování dodavatelů, kontrolu dodavatelského řetězce z hlediska testování na zvířatech až na úroveň výrobců ingrediencí, dodržování zásad DUTZ a akceptaci průběžných nezávislých auditů, které zajišťují dodržování stanovených kritérií Leaping Bunny.

Je to nejlepší záruka, kterou může spotřebitel mít o tom, že značka dělá vše pro to, aby byla bez krutosti, a že je to nezávisle ověřováno.

Některé společnosti se bohužel snaží používat logo LEAPING BUNNY, aniž by licenci dostaly. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby si nakupující prošel naše webové stránky, kde najde nejaktuálnější informace o značkách Leaping Bunny. Pokud uvidíte nelicencovanou značku používat logo Leaping Bunny, dejte nám prosím vědět.

Ano. Zákazy EU ohledně testování na zvířatech nejsou v mnoha ohledech tak důsledné jako naše kritéria pro získání LEAPING BUNNY.

Na našem trhu existuje řada certifikátů, které deklarují určité kvality výrobků. Některé mají jako jedno z kritérií netestování produktů ani jejich složek na zvířatech, ale prozatím se v tomto ohledu spoléhají většinou na prohlášení učiněná společností žádající o daný certifikát a tuto skutečnost pak nijak neověřují. Proto je jediným spolehlivým ukazatelem LEAPING BUNNY. Mnoho značek má LEAPING BUNNY jako záruku, že žádná složka jejich výrobků není testována na zvířatech a jiný certifikát jako záruku např. bio-kvality. Abychom Vám usnadnili orientaci na trhu, připravili jsme pro Vás přehled certifikátů, které můžete nejčastěji nalézt na kosmetických výrobcích a prostředcích pro domácnost:


Logo Vegan

 • Logo společnosti The Vegan Society.
 • Produkty bez živočišných složek a bez GMO.
 • Produkty a jejich složky by neměly být testovány na zvířatech (není nijak kontrolováno). • Logo NPA

 • Logo společnosti Natural Product Association.
 • Výrobek označený jako „natural“ by měl být složen pouze nebo alespoň téměř pouze z přírodních složek a měl by být vyráběn vhodnými postupy pro zachování čistoty složek.
 • Produkty a jejich složky by neměly být testovány na zvířatech (není nijak kontrolováno).
 • Produkty by měly mít biologicky odbouratelné složky a obaly co nejcitlivější k životnímu prostředí. • Logo Peta

 • Loga organizace Peta.
 • Prohlášení společnosti o netestování na zvířatech (není nijak kontrolováno). • Vegan OK

 • Logo certifikace Vegan OK.
 • Žádné složky živočišného původu (ani v balení), žádný palmový olej pro potravinářský sektor.
 • Produkty a jejich složky by neměly být testovány na zvířatech (není nijak kontrolováno). • Vegetarian Society

 • Logo organizace Vegetarian Society.
 • Produkty bez složek pocházejících z mrtvých zvířat a bez GMO.
 • Produkty a jejich složky by neměly být testovány na zvířatech (není nijak kontrolováno). • EcoCert

 • Logo standardu organizace Ecocert pro kosmetiku a čistící prostředky.
 • V každém produktu musí být min.95% složek přírodních – EcoCert ECO má 50% rostlinných složek ekologického původu, EcoCert BIO 95% rostlinných složek ekologického původu.
 • Bez GMO, parabenů a látek, které pocházejí z ropy.
 • Konečné výrobky by neměly být testovány na zvířatech (není nijak kontrolováno). • AB Agriculture Biologique

 • Logo francouzské organizace Agence Bio.
 • Přírodní kosmetika obsahuje minimálně 95 % bio surovin.
 • Bez GMO, zakázány jsou látky škodlivé lidskému organismu (syntetické parfemace, barviva, ropné deriváty, syntetické konzervanty atd.).
 • Produkty musí být vyrobeny nebo zpracovány v zemích EU.
 • Co nejšetrnější zemědělské postupy, na rovnováhu přírody a dobré životní podmínky pro zemědělská zvířata. • BDIH

 • Logo asociace německých průmyslových a obchodních firem z oblasti léčiv, zdravotnických potřeb, potravinových doplňků a osobní hygieny.
 • Výhradně přírodní a nejméně chemicky zpracovávané složky z ekologického zemědělství, bez GMO.
 • Upřednostňovány přírodní, recyklovatelné a rozložitelné materiály, co nejméně obalových materiálů.
 • Produkty ani jejich složky by neměly být testovány na zvířatech; složky, které nebyly na trhu před 1.1. 1998 mohou být používány jen pokud nebyly testovány na zvířatech (nevztahuje se ovšem na testování, které provádí jiný subjekt než výrobce či dodavatel).
 • Produkty nesmí obsahovat suroviny z mrtvých obratlovců a jisté syntetické látky (silikony, ropné produkty, vůně, konzervanty, syntetické parfémy a barviva). • CPK

 • Logo uděluje Kontrola ekologického zemědělství.
 • Vychází ze standardů francouzské kontrolní organizace Ecocert.
 • Čistě přírodní složky, žádné složky z mrtvých zvířat, bez GMO.
 • Žádná barviva, konzervanty, ropné a syntetické látky.
 • Produkty ani jednotlivé složky by neměly být testovány na zvířatech (nijak se ovšem nekontroluje).
 • Ekologická výroba a ekologické balení.
 • U CPK bio – min. 20% složek pochází z ekologického zemědělství. • FairTrade

 • Logo uděluje společnost Flocert, více o FairTrade zde.
 • Výrobky obsahují složky, které byly vypěstovány v souladu s lidskými právy (tzn. bez vykořisťování lidí, dětské práce atd.) a s ohledem na životní prostřed.
 • Výkup složek probíhá dle zásad spravedlivého obchodu a trvale udržitelného rozvoje. • BioCharte

 • Logo asociace Cosmebio.
 • Vychází ze standardů francouzské kontrolní organizace Ecocert.
 • Kosmetika obsahující min. 95% složek přírodních.
 • Minimálně 95 % z použitých rostlinných složek je v kvalitě BIO.
 • Minimálně 10 % z celkového složení je v kvalitě BIO (pochází z ekologického zemědělství).
 • Bez ropných produktů, umělých barviv, konzervantů, vůní, GMO.
 • Recyklovatelné a šetrné obaly.
 • Produkty ani jejich složky by neměly být testovány na zvířatech (není nijak kontrolováno). • Soil Association

 • Logo organizace Soil Association.
 • Minimálně 70% složek z ekologického zemědělství, v případě dodatečného označení „Organic“ je těchto složek min. 95%
 • produkty ani jejich složky by neměly být testovány na zvířatech (není nijak kontrolováno). • ICEA

 • Logo italského Institutu pro etickou certifikaci.
 • Recyklovatelnost obalového materiálu a způsob výroby.
 • Výhradně přírodních surovin pocházejících v maximálním možném množství z ekologického zemědělství či kontrolovaného sběru ve volné přírodě.
 • Nesmí obsahovat látky škodlivé zdraví.
 • Produkty ani jejich složky by neměly být testovány na zvířatech (není nijak kontrolováno). • Natrue

 • Logo bruselské organizace Natrue.
 • Nejméně 75% složek musí být přírodního původu.
 • Produkty musí splňovat různé podmínky ohledně ekologie, udržitelnosti a nezávadnosti.
 • Produkty ani jejich složky by neměly být testovány na zvířatech (není nijak kontrolováno). • CCPB

 • Logo italské organizace CCPB.
 • Kosmetika musí být přírodního původu či mít min. 95 % surovin z celkového množství přírodní.
 • Nepřipouští ve složení: ropné deriváty, barviva a parfémy syntetického původu, GMO a formaldehyd.
 • Produkty ani jejich složky by neměly být testovány na zvířatech (není nijak kontrolováno). • Eco Control

 • Logo německé organizace EcoControl.
 • Nesmí obsahovat ropné produkty, syntetické parfémy a barviva, chemické konzervanty, enzymy, fosfáty a GMO.
 • Nemá vlastní normy ani standardy, protože vycházejí ze zkušenosti, že vlastní standardy ovlivňují nezávislost certifikačního orgánu v negativním smyslu. • ICADA

 • Logo německé organizace ICADA.
 • Ekologické a ryze přírodní produkty.
 • Bez použití surovin z GMO produkce, minerálních olejů nebo jiných látek, pocházejících z petrochemického průmyslu (např. vonné oleje a aromata).
 • Produkty ani jejich složky by neměly být testovány na zvířatech (není nijak kontrolováno). • NaturLand

 • Německa asociace Naturland.
 • Pro konzervaci jsou povoleny přírodní konzervanty a pokud neexistuje dostatečně účinná přírodní alternativa, je povoleno použití konzervantů do maximální výše 5 %.
 • Bez použití syntetických barviv, parfému, antioxidantů, tuků, silikonů, změkčovadel, UVA a UVB filtrů.
 • Produkty ani jejich složky by neměly být testovány na zvířatech (není nijak kontrolováno). • NSF

 • Americká společnost National Sanitation Foundation.
 • Přírodní původ produktu, produkt obsahuje minimálně 70 % složek v bio kvalitě.
 • Kvalitní složení, ale zároveň je jejich výroba šetrná k životnímu prostředí a zbytečně ho nezatěžuje.
 • Zvláštní důraz klade společnost na ochranu zdrojů pitné vody.
 • Výrobci, kteří mohou používat toto logo, využívají k produkci obnovitelné zdroje energie, jako je vítr či slunce. • One Voice

 • Francouzská nezisková organizace One Voice.
 • Logo značí vegan výrobky, které nebyly testovány na zvířatech.
 • Výrobky pocházejí z ekologické zemědělství.

 • UEBT

 • Certifikace neziskové asociace Union for Ethical Biotrade.
 • Testování na zvířatech nespadá do norem UEBT.
 • Zaručují, že jednotlivé složky jsou získávany s ohledem na lidi a biologickou rozmanitost.
 • Dohledání původu přírodních složek až do oblasti sběru nebo pěstování.


 • DALŠÍ OTÁZKY

  Zastaralou praxi testování výrobků a složek na zvířatech ukončilo nařízení ES 1223/2009 o kosmetice v roce 2009. Podpořilo tak vývoj pokročilejších metod bez použití zvířat a stalo se příkladem pro obdobné iniciativy po celém světě. Postupem času se však ukázalo, že toto nařízení není dodržováno v takové podobě, jaká byla evropským občanům přislíbena.

  Evropská chemická agentura (ECHA) a Evropská komise totiž tvrdí, že se zákaz vztahuje jen na testy týkající se bezpečnosti spotřebitelů. Nadále tak probíhá testování složek za účelem vyhodnocení rizik expozice zaměstnanců ve výrobě a za účelem ochrany životního prostředí – to vše v rámci nařízení REACH (Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Evropská chemická agentura považuje za přípustné využívání testů na zvířatech v rámci nařízení REACH i u složek používaných výhradně v kosmetice.

  Toto testování na zvířatech je požadováno u složek, které byly dlouhá léta v kosmetickém průmyslu bezpečně užívány. Nejedná se tedy o nové přísady; nejedná se ani o testy, které se výrobci kosmetických značek rozhodují provést. Bohužel, ani značky s Leaping Bunny se tomuto testování nemohou vyhnout, protože jde i o složky, bez kterých produkty často nelze vyrobit.

  Značkám schváleným v rámci Leaping Bunny není dovoleno provádět, zadávat a být součástí testování na zvířatech kvůli novým složkám používaným v jejich výrobcích kdekoli na světě z jakéhokoli důvodu – dokonce v zemích, kde je vyžadováno testování na zvířatech kvůli novým složkám. To platí také pro testování v rámci REACH kvůli novým přísadám.

  Nyní máme šanci to změnit. Prosím pomozte nám podepsáním Evropské občanské iniciativy zde.