O nás

Organizace Svoboda zvířat vede kampaň Za pokusy bez zvířat, která vyzývá Evropskou komisi, aby přijala tato opatření:

1. Chránit a posílit zákaz zkoušek kosmetických přípravků na zvířatech.
Iniciovat legislativní změnu s cílem dosáhnout ochrany spotřebitelů, pracovníků a životního prostředí, pokud jde o všechny kosmetické přísady, aniž by se prováděly zkoušky těchto přísad na zvířatech, a to kdykoli a za jakýmkoliv účelem.

2. Změnit nařízení EU o chemických látkách.
Zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí nakládáním s chemickými látkami bez přidání nových požadavků na zkoušky na zvířatech.

3. Modernizovat vědu v EU.
Přislíbit legislativní návrh, ve kterém se stanoví plán postupného ukončení všech zkoušek na zvířatech v EU před koncem stávajícího volebního období.

Na základě celé kampaně také podporujeme program LEAPING BUNNY organizace Cruelty Free International. Zastáváme názor, že testování kosmetických produktů, prostředků pro domácnost a jejich složek na zvířatech není ani etické ani spolehlivé. Spotřebitelům by se měl, co nejvíce usnadnit nákup zboží netestovaného na zvířatech.

Koncept Leaping Bunny vznikl v rámci koalice organizací na ochranu práv zvířat z Evropy a Severní Ameriky v roce 1996, aby spotřebitelům, kteří chtějí kupovat výrobky na zvířatech skutečně netestované (včetně jednotlivých složek), nabídl spolehlivou značku.