EVROPSKÁ KOMISE PODPORUJE POSTUPNÉ UKONČENÍ TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH

27. července 2023, P r a h a – Evropská komise představila plán postupného ukončení testování na zvířatech v celé Evropě. Zavázala se přestat používat testy u chemických látek, léčiv i pesticidů na zvířatech a nahradit je jinou metodou. Plán se týká pouze testování různých látek, nikolik zneužívání zvířat ve výzkumu.  Komise nemá v plánu řešit ani rozpor v legislativě týkající se testování kosmetiky. Rozhodnutí Komise přišlo díky evropské občanské iniciativě (EOI), kterou podepsalo 1,2 milionu občanů EU. V České republice je součástí velmi úspěšné kampaně organizace Svoboda zvířat Za pokusy bez zvířat.

V roce 2020 trpělo v laboratořích EU a Norska 7,9 milionu zvířat – mimo jiné králíků, opic, psů nebo koček. Tzv. pokusným zvířatům jsou násilím podávány chemické látky, jsou infikována vysilujícími chorobami, geneticky manipulována, je jim chirurgicky poškozován mozek, jsou vystavována kruté bolesti a využívána v chovných programech, které tento koloběh utrpení udržují. To by se teď mělo změnit díky tlaku občanů na evropské zákonodárce. 

Evropská komise se zavázala k několika krokům:

  • Vypracovat plán na ukončení všech povinných testů průmyslových chemických látek, pesticidů, biocidů a humánních a veterinárních léčiv na zvířatech.
  • Prozkoumat možnost vytvoření odborného vědeckého výboru, který by poskytoval poradenství v oblasti vývoje a zavádění přístupů, při nichž nejsou zneužívána zvířata.
  • Navrhnout aktivitu Evropského výzkumného prostoru, která by koordinovala národní politiky s cílem ukončit zneužívání zvířat v laboratořích a urychlit vývoj a zavádění metod bez zvířat.
  • Uspořádat jeden nebo více seminářů s odborníky s cílem určit budoucí prioritní oblasti výzkumu, aby se urychlil přechod na vědu bez zvířat.

„Vítáme závazky Evropské komise, která ukázala, že jí osud zvířat v laboratořích není lhostejný. Testování na zvířatech do našeho století nepatří, je to zastaralá, nehumánní metoda, která je navíc krajně nespolehlivá. Dnes už máme alternativy, které zvířata v laboratořích nahradí a při nichž nebude docházet k nelidskému týrání,“ uvedla Barbora Bartušková Večlová, předsedkyně organizace Svoboda zvířat. 

Zatímco se Komise zavázala k postupnému ukončení testování chemických a dalších látek na zvířatech, nijak neřeší zpřísnění zákazu testování kosmetiky. Ten se v praxi týká jen ochrany spotřebitelů – kosmetika nesmí být testována na zvířatech za účelem zjištění, zda je bezpečná pro spotřebitele. Evropské nařízení REACH ale vyžaduje testy kosmetických složek týkající se ochrany pracovníků při výrobě kosmetiky a dopadu kosmetiky na životní prostředí. Podle navrhovaných aktualizací nařízení navíc hrozí prudký nárůst počtu látek k testování. Zároveň se zatím neřeší ukončení testování na zvířatech ve výzkumu, kde je počet zneužitých zvířat také obrovský. 

„Evropané dali jasně najevo, že pokusy na zvířatech nemají v naší moderní společnosti místo,“ říká Sabrina Engel, předsedkyně organizačního výboru EOI. „Vítáme pozitivní opatření, která mají nahradit znežívání zvířat při pokusech a testech chemických látek, mrzí nás ale, že Komise aktuálně neřeší testování kosmetiky, při němž trpí tisíce zvířat. Nyní musí navrhnout smysluplné změny stávajících právních předpisů a politik, aby členské státy, regulační orgány a hodnotící orgány nastoupily cestu k postupnému ukončení veškerého zneužívání zvířat v laboratořích. Vyzýváme proto všechny aktéry, aby usilovali o dosažení cílů EOI.“

Evropská občanská iniciativa byla založena v roce 2021 několika evropskými organizacemi na ochranu zvířat a vyzývá k posílení a ochraně zákazu testování kosmetiky na zvířatech, k transformaci předpisů o chemických látkách tak, aby bylo ukončeno testování na zvířatech, a k závazku postupně ukončit veškeré testování na zvířatech v Evropě.