Organizace na ochranu zvířat a kosmetické značky brání evropský zákaz testování kosmetiky na zvířatech

Tisková zpráva Svobody zvířat, 2. 12. 2020

Dnes ráno organizace na ochranu zvířat PETA, Cruelty Free Europe (včetně české organizace Svoboda zvířat) a přes 450 kosmetických značek (včetně Dove, Simple a Body Shop) poslaly otevřený dopis Evropskému parlamentu, Evropské komisi a Evropské radě s požadavkem na dodržování zákazu testování kosmetiky na zvířatech. Tento zákaz je totiž nyní v ohrožení.

Ačkoli je testování složek kosmetických produktů na zvířatech zakázáno Nařízením o kosmetických přípravcích, Evropská agentura pro chemické látky a Evropská komise prosazují názor, že i u složek využívaných výhradně v kosmetickém průmyslu má být v souladu s nařízením REACH (Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) dále možné testovat je na zvířatech. Má jít o případy, kdy existuje riziko, že pracovníci zapojení do výrobního procesu budou vystaveni působení těchto složek. Pokud jde o kosmetické složky používané i v jiných typech produktů než je kosmetika, mohou být testovány na zvířatech bez ohledu na jejich případné působení na pracovníky.

Dopis vyzývá Evropskou komisi a Evropskou chemickou agenturu, aby přestaly požadovat toto testování na zvířatech pro široce používané kosmetické složky kvůli REACH. Tisíce potkanů a králíků, včetně březích zvířat, jsou nyní kvůli tomuto požadavku odsouzeny trpět při testech, při nichž jsou násilně krmeny kosmetickými složkami a následně zabity a rozřezány.

„Testování na zvířatech kvůli kráse je jednoduše špatné“, říká Dr. Julia Baines z organizace PETA. „PETA spojuje své síly se soucitnými společnostmi a požaduje laskavý přístup k testování kosmetiky, který šetří životy citlivých zvířat a zahrnuje pouze testy bez použití zvířat, tak jak to vyžaduje zákon.“

Barbora Bartušková Večlové ze Svobody zvířat dodává: „Za zákaz testování kosmetiky na zvířatech a prodeje této kosmetiky v EU bojovali organizace po celé Evropě desítky let. Veřejnost vnímala přijetí těchto zákazů velmi pozitivně, protože testování kosmetiky na zvířatech považuje většina lidí za zbytečné a neobhajitelné. Je naprosto nepřijatelné, aby se situace vrátila o mnoho let zpět.“

Jak je zmíněno v dopise, svět se od testování na zvířatech odvrací. V roce 2018 vyzval Evropský parlament k celosvětovému zákazu testování kosmetiky na zvířatech od roku 2023. Světový průzkum veřejného mínění ukázal, že 84% respondentů by nekupovalo kosmetické výrobky, pokud by věděli, že byly testovány na zvířatech.

Otevřený dopis podpořený také Eurogroup for Animals, Humane Society International: https://www.dropbox.com/s/gbpznbxkvi32fcf/Open%20Letter%20-%20Cosmetics%20Animal%20Testing%20Ban%20Effectively%20Shredded.pdf?dl=0

Další informace: https://svobodazvirat.cz/zakaz-testovani-kosmetiky-na-zviratech-v-eu-realne-ohrozen/

Kontaktní osoba: Barbora Bartušková Večlová, tel. 777 835 651, barbora.bartuskova.veclova@svobodazvirat.cz