Můžeme se spoléhat na zákaz testování kosmetiky na zvířatech?

Již mnoho let platí v EU zákaz testování kosmetiky a od 11. 3. 2013 platí i zákaz dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech (Nařízení č. 1223/2009). Vzniká tak dojem, že problém s testováním kosmetiky je vyřešen a můžeme s klidným svědomím koupit jakýkoli kosmetický výrobek.

Skutečnost je ovšem poněkud odlišná. Problém je jak s kontrolními mechanismy zákazu, tak především s oslabováním zákazu testování kosmetiky v praxi. Problémem zůstává také testování v Číně.

Humánní kosmetický standard (HCS) tak spotřebitelům stále přináší něco navíc a je stále lepší upřednostňovat značky s tímto certifikátem.

HCS je certifikát udělovaný kosmetickým společnostem, jejichž výrobky, ani jednotlivé složky nejsou od určitého data (které si společnost sama určí) testovány na zvířatech.

Evropský zákaz neobsahuje žádné kontrolní mechanismy a záleží na každé zemi, jakým způsobem dodržování zákazu kontroluje. Máme informace, že v tomto směru v ČR ke kontrolám dochází a žádné problémy s dodržováním zákazu zatím nenastaly, nicméně v jiných zemích to může být jinak. Společnosti s HCS musí podstupovat pravidelný audit, který ověřuje, že na žádném stupni výroby nedochází k testování na zvířatech.

Zákaz se také týká jen území EU a společnosti mohou testovat na zvířatech a prodávat své zboží v jiných částech světa – ve většině států je testování kosmetiky na zvířatech zatím legální a např. v Číně zůstává testování některých kosmetických výrobků na zvířatech povinné.

Situace se zde naštěstí pomalu mění k lepšímu – pokud alespoň část výroby probíhá v Číně, kosmetika již být testována na zvířatech nemusí (nejde-li o výrobky pro speciální užití – např. opalovací prostředky), ale výrobky vyrobené jinde a dovezené do Číny jsou zatím stále povinně testovány na zvířatech. Více informací

Značky s HCS nesmí testovat na zvířatech nikde na světě, a tak se v některých případech musí např. významného čínského trhu vzdát.

Zmíněný zákaz se také dle vyjádření Evropské komise týká pouze složek určených pro použití v kosmetice. Pokud je daná složka určena pro jiný účel, může být na zvířatech otestována a později použita i v kosmetice.

Zákaz se také dle názoru Evropské komise nevztahuje na testy ekotoxicity (testy vlivu látek na životní prostředí) a na testy bezpečnosti práce, ale spíše jen na testy týkající se bezpečnosti spotřebitelů.

Pokud chcete mít jistotu, že pro Váš krém nebo řasenku netrpěla zvířata, vybírejte si výrobky značek s HCS ze seznamu www.netestovanonazviratech.cz. Na stránkách najdete i značky vyrábějící čisticí prostředky, na ty se zmíněný zákaz vůbec nevztahuje a testování na zvířatech u nich zůstává legální. Chcete-li to změnit, podepište naši petici. Děkujeme!