Jak probíhá audit u společností s HCS/HHPS?

Audit probíhá mezi 6 a 12 měsíci po udělení certifikátu HCS/HHPS, dále jednou za tři roky. Během auditu se kontrolují všechny dokumenty (prohlášení ke všem výrobkům a surovinám od dodavatelů složek) – především jestli ke všem používaným složkám ve výrobcích existují příslušné dokumenty. V nich dodavatelé potvrzují, že složky nebyly po určitém datu (datu ukončení testování na zvířatech neboli cut-off date) testovány na zvířatech. Společnost totiž může používat složky otestované na zvířatech před tímto datem, ale už ne po něm (téměř všechny složky totiž byly někdy v minulosti na zvířatech testované). Kontrolovat se mohou i bezpečnostní listy, kde je napsané kdy a jak byla jaká složka otestovaná.