Není již testování kosmetiky na zvířatech zakázáno?

Od roku 2009 v EU platí zákaz testování kosmetických výrobků a složek na zvířatech, od března 2013 i zákaz dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech mimo země EU. Zákaz ovšem nezahrnuje žádné kontrolní mechanismy a záleží na každé zemi, jak jeho dodržování kontroluje. Kromě toho mohou firmy na zvířatech testovat a prodávat kosmetiku v jiných částech světa. Je proto stále dobré upřednostňovat výrobky s HCS. Firmy schválené v rámci HCS nesmí testovat na zvířatech nikde na světě.

Pro testování prostředků pro domácnost žádný zákaz neplatí a zde je proto ještě důležitější vybírat výrobky s HHPS.

Více informací