Jaká jsou kritéria pro získání certifikátu HCS/HHPS?

Jaká kritéria musí společnost splňovat, aby certifikát získala?

Aby mohla být společnost certifikována, musí:

garantovat, že k výrobě hotových produktů ani k testování jednotlivých ingrediencí nebyly použity testy na zvířatech, a to ve všech stádiích výroby produktu společností, jejích laboratoří, výrobci i dodavateli ingrediencí a to po pevně stanoveném datu;
aktivně monitorovat dodavatelské řetězce, každoročně se ujišťovat, že po uvedeném fixním datu už testy na zvířatech neprobíhají;
souhlasit s nezávislým auditem jejich dodavatelského monitorovacího systému.

Co je to pevně stanovené datum?

Pevně stanovené datum společnosti je den, po kterém nesmějí být testy na zvířatech při vývoji a výrobě produktů a jejich ingrediencí využívány. Toto datum umožňuje společnosti prosadit svou politiku netestování na zvířatech a umožňuje dodavateli od testování na zvířatech odstoupit.

Proč je toto pevně stanovené datum tajné?

Všechny certifikované společnosti si toto datum musí stanovit bez ohledu na to, jestli jejich dodavatelé na zvířatech testují nebo ne. Tato data jednotlivých společností nesdílíme, protože jsou pro společnosti interním ukazatelem sloužícím k monitorování dodavatelů, ne vnějším ukazatelem toho, zda se společnost dříve na testování na zvířatech podílela nebo ne.