Jak může společnost získat certifikát HCS/HHPS?

Aby byla společnost vyrábějící kosmetiku, toaletní zboží a/nebo prostředky pro domácnost schválena, musí pevně stanovit datum ukončení testování na zvířatech. Složky otestované na zvířatech po tomto datu společnost nesmí používat ani nesmí na zvířatech sama testovat nebo takové testování zadávat jiným subjektům. Certifikát může společnost získat až po tomto datu. Každá společnost musí být po získání certifikátu otevřena nezávislému auditu, aby byla zajištěna kontrola, že skutečně dodržuje kritéria HCS/HHPS.