Co znamená certifikát HCS/HHPS (skákající králík)?

Certifikát HCS/HHPS se snaží zamezit krutosti ke zvířatům. Jako symbol používá logo se skákajícím králíčkem. HCS/HHPS poskytuje zákazníkům záruku, že kvůli certifikovaným výrobkům nebyly provedeny žádné testy na zvířatech. Certifikované společnosti musejí splňovat přísná pravidla, aby tento certifikát získaly:

  • Certifikát HCS pro kosmetické produkty
  • Certifikát HHPS pro čistící produkty pro domácnost (prostředky na mytí nádoby, prací prášky, leštidla, tablety do myčky atd.)