Co je Datum ukončení testování na zvířatech (DUTZ)?

Společnost, která pevně stanoví své Datum ukončení testování na zvířatech (jak je vyžadováno certifikátem HCS/HHPS) se zavazuje k tomu, že od určitého data netestuje své výrobky, jednotlivé složky nebo preparáty na zvířatech a ani takovéto testování nikomu nezadává. Stanovením DUTZ společnost garantuje, že od onoho data jsou její výrobky zcela netestované na zvířatech. Společnost si toto datum určí sama a je neměnné. Neexistují žádné výjimky. Některé společnosti používají jiný systém (který však nesplňuje kriteria HCS/HHPS) – tzv. čekací dobu (např. 5-ti letá čekací doba), což znamená, že jednoduše počkají stanovenou dobu než začnou určitou složku používat. Tento systém však nepřispívá k nahrazování pokusů na zvířatech alternativními přístupy, a proto není v rámci HCS nebo HHPS přijatelný.