Cruelty-Free International ECEAE

Nacházíte se na: úvodní » Novinky » Evropský ombudsman byl požádán o prošetření chybné a jednostranné zprávy


Evropský ombudsman byl požádán o prošetření chybné a jednostranné zprávy

Dnes byl Evropský ombudsman požádán o prošetření stížnosti na vědeckou nesprávnost a jednostrannost zprávy Evropské komise o pokusech na primátech. Tato 26-stánková stížnost byla podána Evropskou koalicí za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE).

Podání stížnosti přichází ve stejnou dobu, kdy se Evropský parlament schází k plenárnímu zasedání, na němž bude v úterý 5.května hlasovat o novelizované směrnici 86/609 regulující používání zvířat pro pokusy. Jednou z kontroverzních záležitostí, o kterých se bude hlasovat, je i používání primátů pro pokusy a obchod s nimi.

V květnu 2008 požádala Evropská komise jeden ze svých stávajících vědeckých výborů – Vědecký výbor pro zdravotní a vědecká rizika (Scientific Committee on Health and Scientific Risks - SCHER) o provedení průzkumu užitečnosti výzkumu na primátech a alternativách k němu. Zadání tohoto průzkumu bylo částečně i odpovědí na písemné prohlášení z roku 2007 podepsané 433 europoslanci, kteří v něm Evropskou komisi žádali o nahrazení pokusů na primátech jinými metodami.

Návrhy Evropské komise se zakládají na výsledné zprávě sestavené SCHER, jež silně zaštiťuje používání primátů a snižuje význam a potenciál alternativních metod, a neobsahují nic, co by umožnilo ukončování a nahrazování využívání primátů. Další změna navrhovaná klíčovým výborem Evropského parlamentu by pak umožnila používat primáty za téměř jakýmkoliv účelem. Celý Parlament bude o této záležitosti a dalších aspektech využívání zvířat pro pokusy hlasovat 5.května. Hlavní stížnosti ECEAE jsou:

  • Ani SCHER ani pracovní skupina, která jí byla sestavena, neměla potřebnou odbornost ohledně výzkumu na primátech, ani ohledně alternativních metod. Většinu této pracovní skupiny tvořili vědci využívající pro svůj výzkum zvířata (avšak primáty ne). Jen jeden člen měl jisté znalosti a zkušenosti týkající se alternativních metod k používání primátů pro výzkum.V rozporu se svými vlastními procedurami odmítla Evropská komise sdělit složení skupiny, dokud nebyla SCHER zveřejněna závěrečná zpráva.
  • SCHER se jednoduše usnesla, že výzkum na primátech funguje, aniž by analyzovala všechny důkazy.
  • SCHER ignorovala nezměrné množství důkazů a renomovaných studií předložených ECEAE a dalšími organizacemi na ochranu zvířat a organizacemi na ochranu zdraví pacientů, které značně zpochybňovaly přínosnost a spolehlivost výzkumu na primátech. Tyto materiály zahrnovaly informace o tak důležitých lékařských záležitostech jako AIDS, mrtvice, malárie nebo Parkinsonova choroba. Např. ani jedna z nejméně 85 vakcín proti AIDS účinných při testování na primátech nefungovala u lidí; přes 1000 potenciálně neuroprotektivních léčebných látek na mrtvici bylo testováno na zvířatech, ale žádná ze 150, které pokročily do stadia klinických studií na lidech, nebyla úspěšná.
  • Podobně jako v předchozím bodě SCHER zacházela i s nezanedbatelným množstvím důkazů o současném a potenciálním používání alternativních metod, včetně metody neuroimaging a počítačového modelování.

Michelle Thew, výkonná ředitelka ECEAE k této záležitosti řekla: „Nedávný průzkum veřejného mínění provedený agenturou YouGov ve Velké Británii, Francii, Německu, Švédsku, Itálii a České republice ukázal, že 81% lidí se staví proti pokusům na primátech způsobujících bolest a utrpení. Tato problematika je nesmírně důležitá nejen z hlediska ochrany zvířat, ale i z hlediska ochrany lidského zdraví. Je skutečně neodpustitelné, že je rozhodování o legislativě EU ovlivněno tak jednostrannou a nevědeckou zprávou sestavenou skupinou vědců bez příslušné odbornosti využívajících zvířata. Žádáme proto ombudsmana, aby Komisi nařídil okamžité provedení řádného průzkumu této problematiky.“
Pozn.:


1. Ombudsman řeší maladministraci ze strany institucí EU. Maladministrací se rozumí i sestavení skupiny bez dostatečné odbornosti, silně nakloněné jednomu pólu dané problematiky, a maladministrací je pak i následné sestavení nevědecké a nevyvážené zprávy, ignorující množství předložených důkazů.


2. Veškeré zmíněné údaje pochází z průzkumu YouGov Plc. Průzkumu se zúčastnilo 7139 dospělých a byl proveden mezi 21.2. a 4.2.2009. Průzkum probíhal online. Údaje byly váženy tak, aby odpovídaly počtu obyvatel v jednotlivých zemích. Průzkum probíhal v České republice, Francii, Německu, Itálii, Švédsku a Velké Británii.


3. Členské organizace ECEAE: ADDA (Španělsko), Animal (Portugalsko), Animal Friends Croatia (Chorvatsko), Animal Rights Sweden (Švédsko), Animalia (Finsko), BUAV (UK), Deutscher Tierschutzbund (Německo), Dyrevernalliansen (Norsko), EDEV (Holandsko), Forsøgsdyrenes Værn (Dánsko), GAIA (Belgie), Irish Anti-Vivisection Society (Irsko), LAV (Itálie), One Voice (Francie), People for Animal Rights (Německo), Svoboda zvířat (Česká republika), SSPA (Švýcarsko), Vier Pfoten (Rakousko)


Novinky

Popularita výrobků bez krutosti roste

Tisková zpráva Svobody zvířat vydaná u příležitosti Světového dne laboratorních zvířat

více

Klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2018

Děkujeme za Vaši podporu a pomoc v roce 2017. Přejeme klidné Vánoce a vše dobré do nového roku. Děkujeme, že s námi zůstanete a že budeme moci společně měnit život zvířat k lepšímu.

více

Klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2017

Děkujeme za Vaši podporu a pomoc v roce 2016. Přejeme klidné Vánoce a vše dobré do nového roku.

více

»Archiv novinek

© Všechna práva vyhrazena - Netestováno na zvířatech

výroba webových stránek ANTstudio.cz